در گذشته عمده کمک افراد به خیریه ها از طریق صندوق های صدقات فیزیکی انجام میگرفت، امروزه به جهت پیشرفت تکنولوژی و همچنین دسترسی آسان به خیریه امکان پرداخت آنلاین و نقدی فراهم شده است، این کوتاه شدن زمان بین دریافت عمل خیر شما تا محل خرج کرد، بسیار با اهمیت می‌باشد، چرا که باعث کاهش هزینه های خیریه و سرعت در به جریان افتادن مبالغ می شود و می تواند نیاز های کودکان در حوزه های مختلف را در سریع ترین زمان ممکن تامین نمود.


شما می توانید مبلغ مورد نظر خود را در باکس مورد نظر وارد کنید و وجه را مستقیم به حساب خیریه بین المللی آوا واریز نمایید.

جهت پرداخت مستمر ابتدا بایستی در سایت عضو شوید.

ورود/ عضویت

شما می توانید مبلغ مورد نظر در خصوص خمس و زکات خود را در باکس مورد نظر وارد کنید و وجه را مستقیم به حساب خیریه بین المللی آوا واریز نمایید.

وجوهات شرعی