تمامی نیازهای کودکان خانه آوا از طریق کمک‌های مردمی تامین می‌شود.

شما می توانید مبلغ مورد نظر خود را در باکس مورد نظر وارد کنید و وجه را مستقیم به حساب خیریه بین المللی آوا واریز نمایید.

جهت پرداخت مستمر ابتدا بایستی در سایت عضو شوید.

ورود/ عضویت

شما می توانید مبلغ مورد نظر در خصوص خمس و زکات خود را در باکس مورد نظر وارد کنید و وجه را مستقیم به حساب خیریه بین المللی آوا واریز نمایید.

وجوهات شرعی(ضروری)