شرایط طرح سرپرستی

خیریه آوا با هدف حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست، تامین نیازمندی‌های آنان در زمینه‌های معیشتی، تحصیلی، درمان و…. این طرح را آغاز نمده است. در این طرح، افراد خیر و نیکوکار با پذیرفتن و تقبل حمایت مالی از یک یا چند کودک در طول سال نسبت به رفع مشکلات مادی و معنوی آنان در قالب کمک به کودک خاص و خانواده هایشان اقدام می‌نمایند. افراد حقیقی یا حقوقی که در این طرح  که «طرح سرپرستی» نامیده می‌شود با مراجعه به قسمت تکمیل فرم درخواست طرح سرپرستی، آمادگی خود را جهت تحت حمایت گرفتن یک یا چند کودک بد سرپرست یا بی سرپرست اعلام می‌کنند و موسسه بین المللی خیریه آوا پس از بررسی فرم، با حامی گرامی تماس حاصل میفرماید. 

فرم درخواست طرح سرپرستی

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

تحصیلات*
وضعیت تاهل*