پرداخت کمک

کمک مکرر به اهداکنندگان شما این امکان را می دهد که به طور مداوم از هدف شما حمایت کنند. این نسخه ی نمایشی به اهداکننده این امکان را می دهد که کمک مالی خود را به صورت اشتراک درآورد و همچنین فرکانس اهدا را سفارشی کند
کمک شما
تومان
انتخاب روش پرداخت
اطلاعات شخصی

مجموع کمک ها ‫100تومان‬