درباره خیریه آوا

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست      که هر‌چه بر سر ما می‌رود ارادت اوست

موسسه‌ی خیریه‌ی بین‌المللی آوا اول می‌خواهد با تواضع بگوید که فرزند ارشد یک رویا است. یک رویا که سال‌های سال در ذهن یک انسان دوره‌ی جنینی را زندگی کرد تا بلاخره به دنیا آمد و حالا دل‌ توی دلش نیست تا این تولد را با دوستان کوچکی از جنس عشق جشن بگیرد.راستی ما و شما را هم دعوت کرده است که شاهد و شریک این شادی باشیم.
خانه‌ای سبز ساخته و بی‌صبرانه در‌آغوش کشیدنِ دوستان کوچکش را به انتظار نشسته .
راستش از شما چه پنهان چند وقت پیش آوا در گوش من نجوا کرد که تصمیم گرفته با آغوشی باز و لب‌هایی که لبخند از آنها می‌ریزد به استقبال کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست برود و خانه‌ی سبزش را که گرم‌تر از طلایی‌ی خورشید است با حضور آنها رنگین‌تر کند.
ما می‌خواهیم که هر کدام از اعضای کوچک آوا توانایی سنجی بشوند و در کنار مسئولیت قشنگ تحصیل به طور ویژه به گل دادن استعداد های درونی آنها کمک کنیم. ما از ته‌ته دلمان امیدواریم بتوانیم در شکل شبه‌خانواده برای تک‌تک این فرشته‌ها همان پشتوانه‌ای شویم که هر انسانی برای چشیدن طعم شیرین موفقیت و خوشبختی به‌آن محتاج است.
در این فکریم که کودکان را فقط تا انتهای تحصیل همراهی نکنیم و تا زمانی که کاملا مستقل نشدند دستشان را رها نکنیم. از همین حالا در فکر شغل و درآمد آینده ی آنها هستیم و دوست داریم این خانواده تا آخر خانواده بماند واین را هم بگویم که از فکر اینهمه دلمان غنج می‌زند.

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست

که هر‌چه بر سر ما می‌رود ارادت اوست

موسسه‌ی خیریه‌ی بین‌المللی آوا اول می‌خواهد با تواضع بگوید که فرزند ارشد یک رویا است. یک رویا که سال‌های سال در ذهن یک انسان دوره‌ی جنینی را زندگی کرد تا بلاخره به دنیا آمد و حالا دل‌ توی دلش نیست تا این تولد را با دوستان کوچکی از جنس عشق جشن بگیرد.راستی ما و شما را هم دعوت کرده است که شاهد و شریک این شادی باشیم.
خانه‌ای سبز ساخته و بی‌صبرانه در‌آغوش کشیدنِ دوستان کوچکش را به انتظار نشسته .
راستش از شما چه پنهان چند وقت پیش آوا در گوش من نجوا کرد که تصمیم گرفته با آغوشی باز و لب‌هایی که لبخند از آنها می‌ریزد به استقبال کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست برود و خانه‌ی سبزش را که گرم‌تر از طلایی‌ی خورشید است با حضور آنها رنگین‌تر کند.
ما می‌خواهیم که هر کدام از اعضای کوچک آوا توانایی سنجی بشوند و در کنار مسئولیت قشنگ تحصیل به طور ویژه به گل دادن استعداد های درونی آنها کمک کنیم. ما از ته‌ته دلمان امیدواریم بتوانیم در شکل شبه‌خانواده برای تک‌تک این فرشته‌ها همان پشتوانه‌ای شویم که هر انسانی برای چشیدن طعم شیرین موفقیت و خوشبختی به‌آن محتاج است.
در این فکریم که کودکان را فقط تا انتهای تحصیل همراهی نکنیم و تا زمانی که کاملا مستقل نشدند دستشان را رها نکنیم. از همین حالا در فکر شغل و درآمد آینده ی آنها هستیم و دوست داریم این خانواده تا آخر خانواده بماند واین را هم بگویم که از فکر اینهمه دلمان غنج می‌زند.