خدمات آوا

آوا چه خدماتی ارائه می دهد؟

فعالیت های موسسه خیریه بین المللی آوا، در قالب مراکز شبه خانواده تعریف شده است که این مراکز با روشی نوین و خلاقانه و در قالبی شبیه به خانواده برای آرامش و پیشرفت کودکان بی سرپرست و بدسرپرست تاسیس گردیده است که این رویکرد در درجه اول “موجب توانمند سازی آنان” و در درجه دوم” سبب پیشگیری از آسیب هایی همچون گسترش کودکان فراری و کودکان کار در جامعه” می شود.

مهمترین فعالیت های مراکز شبه خانواده آوا به شرح ذیل می باشد:

خدمات مشاوره

ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ای، روان‌درمانی، مددکاری، روان‌پزشکی، روان‌سنجی و جلسات مشاوره گروهی.

برگزاری جلسات آموزش زندگی اجتماعی در قالب کارگاه بازی‌درمانی، آموزش مهارت‌های زندگی در راستای سازگاری با محیط خانه.

اجرای طرح‌های کنترل نامحسوس در جهت تقویت رفتارهای مثبت.

اقدام در جهت رفع اختلالات و آسیب‌های روان‌شناختی فرزندان.

حضور مستمر در جلسات آموزشی سازمان بهزیستی.

بهداشت و درمان

اعمال بیمه درمانی فرزندان در بدو پذیرش.

اجرای سالانه طرح پایش سلامت فرزندان ورودی جدید.

ارائه‌ی انواع خدمات درمانی از قبیل پزشکی، دندانپزشکی و غیره به فرزندان.

بهینه سازی در کیفیت خدمات پزشکی با انتخاب و جذب پزشکان افتخاری.

نظارت کامل بر بهداشت فردی و محیطی.

آموزش

پیگیری امور مربوط به ثبت‌نام فرزندان در مدارس.

برنامه‌ریزی در جهت تهیه دسترسی فرزندان به امکانات آموزشی و نظارت بر روند مطالعه ایشان بر اساس برنامه تنظیم شده.

برگزاری جلسات مشاوره فردی و گروهی بر اساس نیاز فرزندان و پرسنل و مشاوره تحصیلی فرزندان به صورت فردی و گروهی به منظور افزایش کارایی آموزش.

برنامه ریزی جهت استفاده بهینه فرزندان از اوقات فراغت و همچنین استفاده از برنامه های آموزشی فوق‌برنامه (آموزش زبان انگلیسی، شنا،...)

تکمیل و به روز‌رسانی پرونده‌های آموزشی فرزندان بر اساس فرمت‌های جدید.

حضور مستمر در مدارس و تعامل با دبیران در خصوص رفع مسائل و مشکلات تحصیلی.

برنامه ریزی و اقدام در جهت شرکت فرزندان در آزمون‌های نمونه‌دولتی، تیزهوشان و استعدادهای درخشان.

مددکاری

برگزاری جلسات با عنوان برنامه مراقبت هر شش ماه یک مرتبه برای کلیه فرزندان

تکمیل ضمائم برنامه مراقبت و پیگیری و اجرای مصوبات آن

تشکیل و تکمیل پرونده های اجتماعی فرزندان

مصاحبه با والدین و فرزندان بدسرپرست و مراجعین

بازدید از منازل فرزندان پذیرش شده و ترخیص شده

برنامه ریزی و اقدام در جهت بازپیوند فرزندان

فرهنگی

آموزش احکام دینی و آیات فرهنگ‌ساز در مورد خانواده، بهداشت و اخلاق از قرآن کریم و کتاب‌های ارزشمند و اهتمام در رعایت آنها در تمامی امور.

برگزاری کلاس‌های آموزشی و فرهنگی.

پاسداشت ایام ... و مناسبت‌های جهانی و ملی.

برگزاری جشن تولد فرزندان.

برنامه‌ریزی جهت شرکت فرزندان در اردوهای درون و برون شهری.

برگزاری جلسات کتاب‌خوانی و معرفی کتاب.

برگزاری آئین‌های اصیل و پاسداشت آداب و رسوم مختلف به منظور آشنایی فرزندان با فرهنگ‌های بومی مختلف کشورمان.

خدمات مشاوره

ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ای، روان‌درمانی، مددکاری، روان‌پزشکی، روان‌سنجی و جلسات مشاوره گروهی.

برگزاری جلسات آموزش زندگی اجتماعی در قالب کارگاه بازی‌درمانی، آموزش مهارت‌های زندگی در راستای سازگاری با محیط خانه.

اجرای طرح‌های کنترل نامحسوس در جهت تقویت رفتارهای مثبت.

اقدام در جهت رفع اختلالات و آسیب‌های روان‌شناختی فرزندان.

حضور مستمر در جلسات آموزشی سازمان بهزیستی.

بهداشت و درمان

اعمال بیمه درمانی فرزندان در بدو پذیرش.

اجرای سالانه طرح پایش سلامت فرزندان ورودی جدید.

ارائه‌ی انواع خدمات درمانی از قبیل پزشکی، دندانپزشکی و غیره به فرزندان.

بهینه سازی در کیفیت خدمات پزشکی با انتخاب و جذب پزشکان افتخاری.

نظارت کامل بر بهداشت فردی و محیطی.

آموزش

پیگیری امور مربوط به ثبت‌نام فرزندان در مدارس.

برنامه‌ریزی در جهت تهیه دسترسی فرزندان به امکانات آموزشی و نظارت بر روند مطالعه ایشان بر اساس برنامه تنظیم شده.

برگزاری جلسات مشاوره فردی و گروهی بر اساس نیاز فرزندان و پرسنل و مشاوره تحصیلی فرزندان به صورت فردی و گروهی به منظور افزایش کارایی آموزش.

برنامه ریزی جهت استفاده بهینه فرزندان از اوقات فراغت و همچنین استفاده از برنامه های آموزشی فوق‌برنامه (آموزش زبان انگلیسی، شنا،…)

تکمیل و به روز‌رسانی پرونده‌های آموزشی فرزندان بر اساس فرمت‌های جدید.

حضور مستمر در مدارس و تعامل با دبیران در خصوص رفع مسائل و مشکلات تحصیلی.

برنامه ریزی و اقدام در جهت شرکت فرزندان در آزمون‌های نمونه‌دولتی، تیزهوشان و استعدادهای درخشان.


مددکاری

برگزاری جلسات با عنوان برنامه مراقبت هر شش ماه یک مرتبه برای کلیه فرزندان

تکمیل ضمائم برنامه مراقبت و پیگیری و اجرای مصوبات آن

تشکیل و تکمیل پرونده های اجتماعی فرزندان

مصاحبه با والدین و فرزندان بدسرپرست و مراجعین

بازدید از منازل فرزندان پذیرش شده و ترخیص شده

برنامه ریزی و اقدام در جهت بازپیوند فرزندان

فرهنگی

آموزش احکام دینی و آیات فرهنگ‌ساز در مورد خانواده، بهداشت و اخلاق از قرآن کریم و کتاب‌های ارزشمند و اهتمام در رعایت آنها در تمامی امور.

برگزاری کلاس‌های آموزشی و فرهنگی.

پاسداشت ایام … و مناسبت‌های جهانی و ملی.

برگزاری جشن تولد فرزندان.

برنامه‌ریزی جهت شرکت فرزندان در اردوهای درون و برون شهری.

برگزاری جلسات کتاب‌خوانی و معرفی کتاب.

برگزاری آئین‌های اصیل و پاسداشت آداب و رسوم مختلف به منظور آشنایی فرزندان با فرهنگ‌های بومی مختلف کشورمان.