شرایط فرزند خواندگی چیست ؟

وظیفه اصلی سازمان بهزیستی، تصمیم‌گیری در مورد انتخاب بهترین والدین از بین متقاضیان سرپرستی و تأمین حداکثر منافع عالیه برای کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست است.

متقاضیان ابتدا باید اطلاعاتی مانند اطلاعات خانوار و آدرس و نظایر آن را از طریق سامانه ملی فرزندخواندگی به آدرس http://adoption.behzisti.net بارگذاری کنند.

همه افراد متقاضی سرپرستی کودکان چه در داخل کشور و چه در خارج می توانند از طریق این سامانه، همه فرآیندها را از مرحله ثبت نام تا پایان به صورت الکترونیکی دنبال کنند.

همه متقاضیان باید توجه داشته باشند که ورود و ثبت نام در سامانه فرزندپذیری، درخواست اولیه بوده و هیچ‌گونه حقی را برای متقاضیان به وجود نخواهد آورد.

وظیفه اصلی سازمان بهزیستی، تصمیم‌گیری در مورد انتخاب بهترین والدین از بین متقاضیان سرپرستی و تأمین حداکثر منافع عالیه برای کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست است.

سازمان بهزیستی براساس مدارک شناسایی، تحصیلی، شغلی و مالی، پاسخ استعلام سازمان پزشکی قانونی و اداره تشخیص هویت، نظریه مشاوران و تطابق آنها با قوانین و مقررات جاری، راجع به صلاحیت متقاضیان اظهارنظر می‌کند. بنابراین تکمیل هرگونه فرم و ارائه اطلاعات به سازمان بهزیستی صرفا به منظور کسب اطلاعات اولیه از متقاضیان است و این امر هیچگونه تعهدی برای سازمان بهزیستی به وجود نمی‌آورد و ممکن است در هر مرحله صلاحیت متقاضیان مورد تایید نهایی قرار نگیرد.

به گزارش سازمان بهزیستی کشور، ممکن است صلاحیت متقاضیان بعد از معرفی به مراجع ذیصلاح قانونی از جمله پزشکی قانونی، اداره تشخیص هویت و مشاوران مورد تایید قرار نگیرد. اعتراض به این امر توسط متقاضیان مورد قبول سازمان بهزیستی نیست.

همچنین لازم است که خانواده متقاضیان از جمله پدر، مادر، خواهر و برادر متقاضی از تصمیم برای سرپرستی کودک یا نوجوان مطلع باشند. زیرا مخفی‌کاری در این زمینه مشکلات بعدی را برای آنان به همراه خواهد آورد. علاوه برآن دریافت خدمات مشاوره فرزندپذیری و دینی برابر ضوابط و مقررات سازمان بهزیستی الزامی است.

به موجب هماهنگی‌های بین‌بخشی سازمان بهزیستی، دادگاه خانواده، سازمان پزشکی قانونی و اداره تشخیص هویت، فرآیند سرپرستی طبیعتا طولانی و زمان‌بر است. بنابراین متقاضیان باید همواره صبور باشند.

اما یکی از نکات مورد توجه این است که بیش از ۷۵ درصد متقاضیان، کودک شیرخوار یا کودکی حداکثر تا دو سال می‌خواهند. بنابراین حتی اگر متقاضیان شرایط سرپرستی از نوزاد را داشته باشند، ممکن است لازم باشد انتظار بیشتری را متحمل شوند.

نکته جالب دیگر این است که بیش از ۷۰ درصد متقاضیان نیز خواهان نوزاد دختر هستند. بنابراین حتی اگر متقاضیان شرایط سرپرستی از نوزاد را داشته باشند، ممکن است لازم باشد انتظار بیشتری را متحمل شوند.

باید توجه داشت که تشکیل پرونده و مدت انتظار متقاضیان لزوما به معنای تحویل کودک یا نوجوانان به متقاضیان نیست. بسیاری از متقاضیان کودک بدون سرپرست را می‌پذیرند. این درحالی است که ۸۵ درصد کودکان تحت مراقبت سازمان بهزیستی بدسرپرست هستند. به آن معنا که آنها دارای پدر و مادر هستند. ضمن آنکه جهت واگذاری سرپرستی این گروه از کودکان به متقاضیان، مرجع قضایی باید نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت والدین کودکان مذکور نیز اظهارنظر کند.

برخی کودکان تحت مراقبت سازمان بهزیستی دارای بیماری‌های جسمی و روحی یا دارای معلولیت هستند. چنانچه متقاضیان اصرار بر پذیرش کودک دارای سلامت کامل باشند، ممکن است امکان پاسخ مثبت به درخواست متقاضیان توسط بهزیستی وجود نداشته باشد.

تملیک بخشی از اموال به نفع کودک یکی از مسائلی است که به نظر برخی متقاضیان غیرمنصفانه می‌آید اما باید توجه داشت که کودک یا کودکان تحت سرپرستی حتی درصورت تمایل سرپرستان، از ارث محروم هستند. به همین منظور و جهت تأمین منافع مادی کودک تحت سرپرستی، متقاضیان باید به دستور دادگاه بخشی از اموال یا حقوق خود را به نفع کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی خود تملیک یا تعهد به تملیک کنند.

علاوه برآن، سرپرستان موظف هستند با نظر سازمان بهزیستی خود را نزد یکی از شرکت‌های بیمه به نفع کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی خود تحت سرپرستی بیمه عمر کنند و از سوی دیگر سرپرستان مکلف به نگهداری و تربیت کودک تحت سرپرستی و پرداخت هزینه‌های زندگی وی هستند. ممکن است در کودک سپرده شده به سرپرستان، بیماری‌های ژنتیکی یا معلولیت بروز کند. این امر موجبی برای فسخ حکم سرپرستی نخواهد بود.

برابر قانون کودکان فاقدسرپرست (رها شده) یا کودکان بدسرپرست به متقاضیان سپرده می‌شود. اما چنانچه پس از سرپرستی والدین زیستی یافت شوند یا شرایط حضانت کودک خود را به دست آورده و تقاضای سرپرستی از کودک خود را داشته باشند؛ ممکن است به دستور دادگاه صالح کودک از سرپرستان مسترد شود.

همچنین متقاضیان بعد از تحویل کودک، سرپرستان باید هر گونه تغییر محل اقامت خود را سریعا به بهزیستی اعلام کنند و در غیراین‌صورت احتمال دارد عواقب حقوقی متوجه آنان خواهد شد. چنانچه بعد از تحویل کودک به هر دلیل وضعیت زندگی متقاضیان مانن علل ازدواج، طلاق، ازدوج مجدد خود یا همسر، طلاق، زندگی مستقل و جدایی از همسر یا فوت همسر ب تغییر یافت، باید موضوع را در اسرع وقت به اداره بهزیستی اعلام کنند.

متقاضیان باید بدانند که در دوره ۶ ماهه آزمایشی، امکان اخذ یا اصلاح شناسنامه کودک با نام سرپرستان وجود ندارد. بنابراین به دلیل عدم امکان صدور گذرنامه برای کودک در این مرحله، کشورها اجازه ورود کودک به کشورشان را نمی‌دهند. چنانچه مصلحت کودک ایجاب کند، برای رفع این چالش، بهزیستی جهت کاهش دوره سرپرستی آزمایشی و صدور حکم دائم با دادگاه تعامل خواهد کرد. اما در هرصورت تصمیم با دادگاه است. درصورتی که دادگاه مدت آزمایشی را کاهش ندهد، متقاضیان باید در دوره ۶ ماهه آزمایشی در ایران حضور داشته باشند. بنابراین باید آمادگی لازم را در این زمینه داشته باشند.

برای خروج کودک از کشور در دوره سرپرستی آزمایشی، سرپرستان باید تضمین مناسب جهت بازگشت کودک یا نوجوان تا پایان دوره آزمایشی، به دادستان بسپارند. اما اگر سفر برای کودک واجب باشد، سپردن تضمین مذکور الزامی نیست. صدور گذرنامه و خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بعد از صدور حکم سرپرستی – منوط به موافقت سرپرست منحصر یا سرپرستان و دادستان است. دادستان پس از جلب نظر کارشناسی سازمان با رعایت مصلحت، اتخاذ تصمیم می‌کند. عواقب احتمالی هر گونه اظهارات خلاف واقع و صحت مدارک ارائه شده به اداره بهزیستی در تمام مراحل متوجه متقاضیان است.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره فرزندخواندگی گفت: در اوایل شیوع کرونا در کشور روند فرزندخواندگی با تاخیر مواجه شد چون نمی‌توانستیم اجازه دیدار متقاضیان با فرزندان در مراکز را بدهیم اما به تدریج با رعایت پروتکل‌های بهداشتی این امکان، فراهم شد.

حبیب الله مسعودی فرید افزود: در حال حاضر مشکلی در فرآیند فرزندخواندگی در کشور وجود ندارد و فرزندخواندگی طبق روال مرسوم انجام می شود اما تا آنجا که می شود، روندهای اداری آن غیرحضوری انجام می شود.

به گفته وی، در حال حاضر ۱۰ هزار فرزند در ۶۸۰ مرکز شبه خانواده و شیرخوارگاه نگهداری می‌شوند.

منبع خبر:سازمان بهزیستی کشور

 

شرایط قانونی برای پذیرش فرزند اعلام شد

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران شرایط فرزند خواندگی را اعلام کرد.

به گزارشروابط عمومی بهزیستی استان تهران به نقل از  خبر گزاری صدا و سیما؛ فاطمه ارزانیان معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران در برنامه صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ  به شرایط فرزند خواندگی  برای افراد واجد شرایط پرداخت.

مجری: شاید خیلی‌ها الان بخواهند در مجموع شرایط پذیرش فرزند را بدانند که چه شرایطی باید داشته باشند تا بتوانند یک بچه‌ای را به فرزندی قبول کنند. در ابتدا از شرایط فرزند خواندگی بفرمایید:

خانم ارزانیان: ما برای فرزندخواندگی شرایط عمومی داریم که خدمتتان عرض می‌کنم. ما یکی از شروط مان در اولویت بندی که شده طبق بخشنامه‌ای که از سازمان بهزیستی به ما اعلام شده است اولویت با زوجینی هست که فرزند ندارند و در اولویت دوم زنان و دختران فاقد فرزند هستند یعنی سرپرست منحصر منصوب می‌شود که ما برای خانم‌های بالای ۳۰ سال مجرد این شرایط را فراهم کردیم که انشاالله بتوانیم با پذیرش فرزندان ما آغوش گرمشان را به سوی این بچه‌ها باز کنند و مسائل و مشکلاتشان را مرتفع کنند. اولویت سوم ما زن و شوهر دارای فرزند هست و حداقل سالی که باید از ازدواج این افراد گذشته باشد حداقل ۵ سال بایستی از ازدواجشان گذشته باشد و صاحب فرزند نشده باشند، یکسری موارد عمومی این است. بحث صلاحیت اخلاقی و تمکن مالی شان و موارد دیگر.
ما شاید یکی از نکاتی که همین جا بهتر است من به آن اشاره کنم بحث تمکن مالی ذهنیت خیلی از افراد را به یک سمت و سویی برده که ما نمی‌توانیم از این طریق فرزند خوانده داشته باشیم در صورتی که این شرایط خیلی تسهیل شده و از طریق تملیک نیست معمولا با اخذ تعهد کتبی که در آینده بخشی از اموال را به نام فرزند خوانده بکنند ما این شرایط را ایجاد کردیم.
مجری: یعنی قرار نیست که فرض بر مثال فلان ملک، فلان خانه و مثلا این امکانات را داشته باشند بعد فرزند را قبول کنند، البته بهرحال شرایط پذیرش یک فرزند یک شرایط مالی خوب و متوسطی را می‌طلبد این یک چیز عقلانی است، ولی این تعهد را باید بدهند که به او از ارثیه هم تعلق بگیرد در واقع یک چنین چیزی یا خانه‌ای در آینده به او تعلق می‌گیرد.

ارزانیان: این طور نیست که یک ملکی را به لحظه به نام کنند
مجری: این امکان را باید داشته باشند که بخشی از مالشان را به نام فرزند کنند.
ارزانیان: تعهدی است برای آینده. چون ما الان داریم خانواده‌های متقاضی فرزندپذیری که مستاجر هم هستند و فرزندانشان روی روال است و کارهایشان انجام می‌شوند و کسانی هستند که از ما یک یا دو فرزند را پذیرفتند و دارند زندگی شان را میکنند. بحث سلامت روانی را عرض کردم و بحث ابتلا به بیماری‌های واگیر و یا صعب العلاج است و عدم اعتیادشان است که برای این که یک زندگی عادی و معمولی را داشته باشند یک سری آیتم‌ها هست باید پزشک قانونی بروند و بحث تشخیص هویت است و مواردی به این شکل که شرایط عمومی که معمولا خانواده‌ها می‌پذیرند و این پیک را طی می‌کنند و شروعش برای بحث این شرایط فرزند خواندگی این طور است که در سامانه فرزندخواندگی ما که در سایت بهزیستی هست ثبت نام می‌کنند مدارکشان را بارگذاری می‌کنند انشاالله در اولین فرصت همکاران ما تماس می‌گیرند و برای مصاحبه دعوت می‌کنند در خدمتشان هستیم و انشاالله می‌رود به مراحل بعدی، بازدید منزل، تهیه گزارش مددکاری از وضعیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی و مذهبی خانواده.

مجری: می‌خواهیم بپردازیم به گزینه دوم شما، گزینه اول زوجینی که فرزند ندارند، گزینه سوم هم زن و شوهری که دارای فرزند هستند، اما ۵ سال از ازدواجشان گذشته باشد و همین طور از فرزندآوری شان. گزینه دوم زنان و دختران فاقد فرزند هستند شرایط این گزینه چگونه است؟ چه سنی باید داشته باشند آیا آن‌ها هم باز قضیه تمکن مالی هست؟ چون بهرحال جزء شرایط عمومی هست. یک مقدار راجع به گزینه دوم بفرمایید و شرایط آن.

ارزانیان: در خصوص متقاضیان منحصر باید عرض کنم دقیقا همان نکته‌ای که بود که سن بالای ۳۰ سال را حداقل داشته باشند شرایط فرزندخواندگی برای این بزرگواران دقیقا شبیه سایر اولویت‌های ما است.

مجری: بیشتر منظورم این است که فرزندان دختر زیر ۱۶ سال یعنی تا ۱۶ سالگی فرزند پیش آن‌ها می‌ماند یا نه در ادامه هم این امکان وجود دارد؟
ارزانیان: برای سرپرست مان که خانم‌ها هستند ما فرزندان دختر زیر ۱۶ سال را به خدمت این بزرگواران معرفی می‌کنیم و قاعدتا تا بعد از ۱۸ سالگی هم می‌توانند در خدمتشان باشند و نظارت سازمان بهزیستی برای بحث فرزندخواندگی تا ۱۸ سالگی هست. یعنی این دوستان می‌توانند بچه‌ها را که متقاضی بچه‌های ۱۰ ساله یا ۱۲ ساله هستند ترجیح ما این هست که …

مجری: و می‌توانند پیش این عزیزان هم زندگی کنند.

ارزانیان: بله کسانی هستند که دو تا سه فرزندمان را که حتی در شرف ۱۶ سالگی هم بودند دو سه ماه قبل از شانزده سالگی اقدام کردند و برایشان مهم بوده که آینده این بچه تامین شود، این که دختر پایان دبیرستانشان و بحث دانشگاه و ازدواج و این‌ها انشاالله دخیل باشند و مسیر درستی را برای زندگی این بچه‌ها انشالله فراهم کنند.
مجری: گفته شده که برخی‌ها شرایطش را دارند، ولی همچنان فرزندی به ایشان تعلق نگرفته است دلایل این تاخیر یا طولانی شدن این روند چه می‌تواند باشد؟ البته آن حساسیت‌ها قابل درک است بهرحال الان بچه‌ها تحت سرپرستی یک نهاد دولتی هستند و بعد قرار است به خانواده‌ای سپرده شوند که می‌تواند مسائل و پیچیدگی‌های خاص خودش را داشته باشد و لایه‌های پنهانی دارد که نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند، ولی این که شرایط را دارند و زمان و روند طولانی می‌شود علت چیست؟
ارزانیان: بسیاری از متقاضیان ما شاید بالغ بر ۸۰ یا ۹۰ درصد متقاضی فرزند دختر هستند و حتی رده سنی مثلا دو تا پنج سال را می‌خواهند این باعث می‌شود روند کند شود، چون ما تعداد دختر و پسرمان تقریبا به طور مساوی هست و از آن طرف وقتی که آمار متقاضیان فرزند دختر ما در یک رده سنی بالا می‌رود قاعدتا طولانی بودن صف انتظار خیلی بیشتر خواهد شد. خواهش من از همه بزرگواران این است که دختر و پسر خیلی تفاوتی ندارد.

مجری:در واقع تاخیر دلیل افزایش تقاضا برای یک محدوده سنی خاص دختر و یا پسر بودن هست. به یک نکته‌ای اشاره کردید که تفاوتی وجود ندارد و سه تا پنج سال است. خیلی از دل نگرانی‌ها برای این که یک عده‌ای علیرغم میل باطنی شان مراجعه نمی‌کنند برای پذیرش فرزند این است که نمی‌دانند که واقعا باید چگونه این مسائل را … یک باور سنتی غلط وجود دارد که به بچه نمی‌گویند و بچه بزرگ می‌شود و یک سریال‌های هیجان انگیزی هم راجع به این قضایا ساخته می‌شود، واقعا نحوه مواجهه با کسانی که هم نحوه برخورد با کسانی که بچه‌ای را به فرزندی قبول می‌کنند و هم این که چه شرایط عمومی خاصی وجود دارد که برای این که شما بتوانید بچه‌ای را به فرزندی قبول کنید. جلسات مشاوره‌ای هست که برای خانوواده‌ها می‌گذارید یک مقدار راجع به این قضیه صحبت کنید که فکرها روشن شود و خیلی تاثیرگذار است.
ارزانیان: ما در فرآیند اجرای فرزندخواندگی طبق ضوابط و مقرراتی که داریم فرآیند مشاوره را طی سه مرحله می‌بایست داشته باشیم بحث مشاوره فرزندپذیری در مراحل اولیه تشکیل پرونده، مرحله بعد قبل از کمیته و به منظور بررسی روانشناختی خانواده ایجاد زمینه مناسب روانی و مشاوره فرزندپذیری هم که دوره شش ماهه اولیه‌ای که قراراست آزمایشی تلقی شود؛ و بعد از طی آن دوره شش ماهه نهایتا سرپرستی دائم تعلق خواهد گرفت. ما این دوره‌ها را وقتی می‌گذاریم و دائما مددکار ما، مشاورین ما در ارتباط هستند با خانواده فرزندپذیر و حتی یک بازه زمانی خاصی مثلا ممکن است بگوییم ۵ تا ۷ سالگی یا بستگی به وضعیت روانی بچه و یا خانواده دارد بچه را آماده می‌کنند نسبت به این که شما فرزند خوانده هستید و خداراشکر معمولا پذیرا هستند، اگر طبق نظر مشاور پیش بروند و معمولا خداراشکر تا الان مشکل خاصی نداشتیم اگر با مشاورین ما همراه باشند.

مجری: یعنی در واقع در طی یک مدتی مشاوره‌ها و مددکارها همراهی می‌کنند خانواده را و اصلا یکی از شرایطش هم می‌شود گفت به نوعی که شما به بچه بگویید که این تحت سرپرستی قرار گرفتید و به فرزندخواندگی قبول شدید و این را باید حتما به بچه گفت. شاید کسانی که بخواهند پنهان کنند قطعا به مشکل خواهند خورد.
مطالب جالبی هم مطرح شده که اگر توصیه‌ای بخواهید داشته باشید برای کسانی که با زوج یا با فردی مواجه می‌شوند که بچه‌ای را به فرزندی قبول کردند چه توصیه‌ای که بخش فرهنگ سازی هست، چرا که یک وقت‌هایی خود آن خانواده و با همه فراز و فرودها وارد این جریان می‌شوند و بچه‌ای را به فرزندخواندگی می‌پذیرند، ولی بعداز آن اطرافیان هم بایدیک همراهی کنند. پیشنهاد شما به اطرافیان چیست در مواجهه با این والدین؟ بعضی وقت‌ها پرسش‌هایی مطرح می‌شود و یک حرف‌هایی زده می‌شود بخصوص این پرسش‌ها باید چه محدوده‌ای داشته باشد؟ بعضی‌ها وارد مسائل خصوصی دیگران می‌شوند و می‌پرسند اگر پیشنهاد وتوصیه‌ای در این زمینه دارید بفرمایید که دیگران بدانند با چنین سرپرست‌هایی باید چگونه برخورد کنند؟
ارزانیان: ما معمولا یکی از شروطمان برای شروع مشاوره‌های فرزندپذیری این است که خانواده و اقوام ودوستان آن فردی که فرزندپذیر هست در جریان این اقدامشان باشند یعنی از ابتدای امر این را پنهان نکنند و وقتی آن آمادگی ذهنی باشد و جلسات مشاوره‌ای که برگزار می‌شود این خیلی کمک می‌کند به این که خانواده‌ها و اقوام آن همراهی را معمولا دارند وقتی ذهنیت خود زوجین یا سرپرست منحصر آماده باشد این را به اطرافیان منتقل می‌کند واقعا این فکر می‌کنم این فرهنگ خیلی بهتر از گذشته شده است آن حس ترحم و داستان‌ها و این که وارد فاز خصوصی این خانواده‌ها بشوند الحمدالله کمتر شده است ما الان داریم خانواده‌هایی که فرزند نیاز به پیگیری درمان و یا معلول از ما گرفتند نه یک فرزند که حتی دو فرزند، ما در مواردی هم سه فرزند را هم داریم من خدمت شما آمار را عرض کنم از ابتدای سال ما ۲۶۵ کودک را در استان تهران به خانواده‌های فرزند پذیر دادیم تقریبا ۵۳ نفر از این فرزندان تقریبا می‌توان گفت یک پنجم بچه‌ها نیاز به پیگیری درمان و بیماری خاص و معلولیت داشتند که این نشان از فرهنگ غنی مردمان ایران زمین دارد و واقعا من افتخار می‌کنم به مردم خوب و مهربان و نوعدوستمان که به این شکل ورود می‌کنند.

مجری: و نتایج مطلوب بوده یعنی در کل پذیرش فرزند و فرزندخواندگی با یک آمار به نسبت بالایی با موفقیت همراه است درست است؟
ارزانیان: بله الحمدالله یعنی ما هر سال نسبت به سال گذشته آمارمان یک آمار افزایشی است برای فرزندخواندگی

مجری: اشاره کنید در صورت مشاهده اطفال رها شده و گمشده خانواده‌هایی که صلاحیت نگهداری فرزند را ندارند چه کاری را باید کرد و یا به کجا زنگ بزنند و مشاوره بگیرند؟
ارزانیان: خواهش من از این بزرگواران این است که حتما با ۱۲۳ که اورژانس اجتماعی بهزیستی هست تماس بگیرند یا با مراجع قضایی و از این طریق فرزند به شیرخوارگاه‌ها یا مراکز زیرمجموعه بهزیستی واگذار شود تا بعد از طریق مراجع قضایی در موردش روند قضایی پیش برود و به فرزندخواندگی سپرده شود.

منبع خیر:سازمان بهزیستی کشور

کاهش زمان ماندگاری فرزندان واجد شرایط واگذاری

مدیرکل بهزیستی استان تهران تاکید نمود؛

کاهش زمان ماندگاری فرزندان واجد شرایط واگذاری

در راستای ایجاد بستر لازم و تسهیل امر واگذاری فرزندان تحت پوشش به کانون گرم خانواده با رعایت آیین نامه  و مقررات قانونی مربوطه نشست فوق العاده ای برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان تهران؛ این نشست با حضور مدیرکل، معاونین، مدیران شهرستان های ری، تهران، شمیرانات و کارشناسان ستادی بهزیستی استان تهران پیرامون چگونگی تسهیل زمان واگذاری فرزندان تحت پوشش با رعایت تمامی مبادی قانونی، در سالن اجتماعات  بهزیستی برگزار شد.
سمانه زمانی مدیرکل بهزیستی استان تهران بیان داشت علی رغم تسهیل و توسعه امر نگهداری از فرزندان تحت پوشش وتلاش در ایجاد شرایط و فضای زندگی این عزیزان برابر با خانواده در مراکزحمایتی و شیر خوارگاهها و نظر به سیاست سازمان  در مراقبت  و حمایت از کودکان فاقد سرپرست موثر در بستر خانواده،  هیچ حمایتی بهتر از این نیست که این فرزندان راهی کانون گرم خانواده شوند و احساس هویت کنند.
زمانی ادامه داد : لازم است در پی تدوین فرایندهایی باشیم که واگذاری سرپرستی کودکان بدون سرپرستِ مؤثر با حفظ شرایط قانونی تسهیل گردد و زمان کوتاهی صرف این فرایند شود. البته تلاش‌هایی برای افزایش سرعت مراحل اداری فرزندخواندگی و تهیه شناسنامه برای فرزندان بهزیستی در راستای هم افزایی و تعامل با سایر دستگاه های ذینفع و نشست های مستمر استانی در جریان است تا امور برای فرزندخواندگی با رعایت مقررات قانونی تسهیل و یکی از دغدغه های بهزیستی در این خصوص مرتفع گردد.
مدیرکل بهزیستی استان تهران تاکید  و توصیه نمود: از تمامی همکارانی که در پروسه فرزند خواندگی دخیل هستند انتظار میرود با برنامه ریزی دقیق و قانونی با ایجاد تسهیلگری لازم، فرزندان عزیزی که واجد شرایط هستند را با اتخاذ کوتاه ترین زمان و شیوه ممکن با رعایت صد در صدی مقررات و قوانین مربوطه وارد محیط گرم خانواده کنند و شرایط بهره مندی فرزندان را طی انجام نظارتهای دقیق مددکاری فراهم سازند.
فاطمه ارزانیان معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران ضمن ارائه گزارشی از امار و  روند فرزند خواندگی، چالش ها و دغدغه های مطروحه گفت: همکاران امور اجتماعی بویژه دفاتر فرزند خواندگی ادارات بهزیستی سطح استان با توجه به اهمیت موضوع تمام سعی و تلاش خود  را در اجرای تاکید و توصیه مدیرکل و به ثمر نشستن این  مهم  با استفاده حداکثری از توان و ظرفیت موجود بکار خواهند بست و بطور جد فرآیند کوتاه نمودن زمان ماندگاری فرزندان در دستور کار است.

 

منبع خبر :سازمان بهزیستی کشور

تحویل ۲۵۰ کودک برای فرزندخواندگی طی ۸ ماه گذشته

مدیرکل بهزیستی استان تهران از تحویل حدود ۲۵۰ نفر از فرزندان بهزیستی به متقاضیان فرزندخواندگی از ابتدای سال تاکنون خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان تهران به نقل از خبرگزاری ایسنا، سمانه زمانی در بازدید از شیرخوارگاه حضرت رقیه(س) با بیان اینکه در استان تهران سه شیرخوارگاه وجود دارد که در سه شهرستان ری، شمیرانات و تهران استقرار دارند، اظهار کرد: تعداد فرزندان در شیرخوارگاه‌ها عدد سیالی است، زیرا مدام فرزندخواندگی، بازپیوند و تحویل از جامعه داریم.

در حال حاضر حدود ۵۸ کودک تحت پوشش شیرخوارگاه حضرت رقیه(س) وجود دارد. هفته پیش این رقم پایین‌تر و سه ماه گذشته این رقم خیلی بالاتر بود، اما پویشی تحت عنوان فرزندخواندگی آسان گذاشته‌ایم.   زمانی افزود: از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۵۰ نفر از فرزندان بهزیستی را به فرزندخواندگی داده‌ایم.

مدیرکل بهزیستی استان تهران درباره شرایط فرزندخواندگی بیان کرد: نوع کودکانی که خدمتگذارشان هستیم متنوع است، زیرا برای برخی از کودکان از اساس سرپرستی پیدا نمی‌کنیم.

برخی از کودکان دارای سرپرست هستند و سرپرست امکان نگهداری از فرزندش را ندارد که در فرآیند حمایتی بحث بازپیوند به خانواده و حمایت‌های لازم را در دستور کار داریم. علت اینکه از ابتدای سال ۲۵۰ فرزند خواندگی داشتیم به این دلیل است که در فرآیند و فضای فرزندخواندگی و بازپیوند شیرخوارگاه‌ها به طور ویژه زحمت می‌کشند تا در وهله اول فرزندان را به خانواده‌شان بسپارند.

زمانی خاطرنشان کرد: کودکانی هم که سرپرست ندارند، سیر قانونی دارد و باید هم برای آوردن آنها به شیرخوارگاه‌ها و هم برای ترخیص و دادن به خانواده‌ها دستور قضایی داشته باشیم. یک فرآیند بینابینی است و اینگونه نیست که بهزیستی رأسا تصمیم بگیرد. به همین دلیل سیستم‌های قضایی و ثبت احوال و سیستم‌های اداری دیگر در این موضوع باید نقش‌آفرینی کنند تا بتوانیم فرزندان را با سرعت بیشتری برای فرزندخواندگی واگذار کنیم.

منبع خیر:سازمان بهزیستی کشور