کمک نقدی

توضیحات مختصر

کمک غیرنقدی

توضیحات مختصر

قلک

توضیحات مختصر

استند

توضیحات مختصر

محصولات

توضیحات مختصر

طرح سرپرستی

توضیحات مختصر

کمک داوطلبانه

توضیحات مختصر

کمپین های آوا

توضیحات مختصر

کمپین های آوا

شبکه کمک جهانی یک جامعه پر رونق و متصل را متصور است

که در آن همه اعضای آن دسترسی قابل اعتمادی به منابعی دارند که زندگی را غنی و توانمند می کند.

9799675_1603204812_087
یلدا، بلند ترین شب سال
1081680497-کتاب-های-معلم-عینک-و-یک-پایه-با-مداد-روی-میز-در-پشت-یک-تخته-سیاه-با-گچ-مفهوم-روز-معلم-فضای-کپی-کنید
با هم برای آینده ای بهتر

داستان کودکان آوا

ماموریت ما کمک به مردم برای کاهش فقر با تعداد زیادی کمپین مفید برای ضروری کردن آن است

عضویت در تیم‌های داوطلب محور و فعال کودکان خیریه آوا

شبکه کمک جهانی یک جامعه پر رونق و متصل را متصور است که در آن همه اعضای آن دسترسی قابل اعتمادی به منابعی دارند که زندگی را غنی و توانمند می کند. جامعه‌ای که همه اعضای آن احساس می‌کنند می‌توانند به آن تعلق داشته باشند، جامعه‌ای که در آن همه فرصت مشارکت و دریافت را دارند. جامعه ای که در آن همه می توانند با مشارکت خود احساس رضایت کنند.

تیم طراحی

تیم پزشکی

تیم بازسازی

تیم آموزش

تیم مستند سازی

بازارچه

تیم مددکاری

تیم کارناوال شادی

تیم فرهنگی

تیم مناطق محروم

تیم روابط عمومی

تیم روانشناسی

عضویت در تیم های داوطلب

از وبلاگ ما

آخرین خبرها

همه آخرین اخبار را برای امور خیریه، کمک های مالی، سرمایه گذاری جمعی، جمع آوری کمک مالی یا کمپین های جدید راه اندازی را دریافت کنید

حامیان ما