تمامی نیازهای کودکان خانه آوا از طریق کمک‌های مردمی تامین می‌شود.

شما می توانید مبلغ مورد نظر خود را در باکس مورد نظر وارد کنید و وجه را مستقیم به حساب خیریه بین المللی آوا واریز نمایید.