درخواست قلک

قلک آوا با قدم‌های کوچک خود و با کمک‌های شما، کارهای بزرگی جهت ساختن آینده زیبا برای کودکان آوا انجام می‌دهد. پس با داشتن این قلک، به قدرت این قدم‌ها برای ادامه این مسیر اضافه کنیم تا همراه و همقدم این کودکان و عزیزانمان در این مسیر باشیم

قل شماره 1 – قلک های رومیزی:

قلک های رومیزی خیریه بین‌المللی آوا علاوه بر سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف داخل منازل، مغازه ها و… مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مشخصات قلک های رومیزی خیریه آوا

ابعاد:

قیمت:

 

قلک شماره 2 – قلک های ایستاده:

قلک های ایستاده خیریه بین‌المللی آوا در مراکز مختلف و سازمان‌های مردم نهاد (ان.جی.او) استفاده می‌گردد. از مراکز استفاده قلک می‌توان به مراکز عمومی همچون بیمارستان‌ها، مترو، داروخانه‌ها، اداره پست، مراکز خرید و … اشاره نمود.

مشخصات قلک های ایستاده خیریه آوا

ابعاد:

قیمت: